Những món ngon, nổi tiếng từ những miền đất xa xôi, bạn nên một lần thử.